Kosakowo, ul. Kalinowa

Gmina Kosakowo położona jest w północno-wschodniej części województwa pomorskiego. Wschodnią granicą jest linia brzegowa Morza Bałtyckiego, kanał Łyski i Leniwy wyznacza granicę z Puckiem. Od południa i zachodu gmina sąsiaduje z Gdynią i Rumią. Położona jest na terenie Kępy Oksywskiej i Pradoliny Kaszubskiej. Terytorium gminy zajmuje 50 km2, jest ona mała, jednak bardzo szybko i prężnie się rozwija. Gmina kładzie ogromny nacisk na środowisko naturalne oraz turystykę, dlatego wszystkie podejmowane przez nią decyzje o rozwoju regionu są bardzo przemyślane.